Mechanische eigenschappen

Mechanische eigenschappen van verf en coatings spelen een belangrijke rol in de kwaliteitscontrole. Afhankelijk van de toepassing wordt een coating verondersteld extreem hard en stijf te zijn, zoals bijvoorbeeld de coating op de romp van een ijsbreker. Automobielcoatings vereisen echter een zekere flexibiliteit. Het dunne plaatwerk van een auto is niet volledig stijf en het dichtslaan van de motorkap moet ...

Mechanische eigenschappen van verf en coatings spelen een belangrijke rol in de kwaliteitscontrole. Afhankelijk van de toepassing wordt een coating verondersteld extreem hard en stijf te zijn, zoals bijvoorbeeld de coating op de romp van een ijsbreker. Automobielcoatings vereisen echter een zekere flexibiliteit. Het dunne plaatwerk van een auto is niet volledig stijf en het dichtslaan van de motorkap moet niet leiden tot breuken in de verf. Coil coated staal, zoals toegepast in de witgoed sector of bekleding moet uitstekende vormende eigenschappen hebben.
Verschillende empirische testen
Er zijn een aantal verschillende empirische testen die worden gebruikt om testpanelen te vervormen en zo te beoordelen op weerstand en flexibiliteit. Coatings die bij zo’n test falen zullen barsten en / of losraken van de ondergrond. Er is nogal wat overlap tussen de verschillende testsystemen en hun resultaten. Veel testen geven informatie over vergelijkbare parameters zoals de elasticiteit / deformatie weerstand, adhesie, hardheid, breekbaarheid, spanningsbestendigheid, enz..

Hoewel sommige testen elkaar overlappen is er geen onderlinge verwijzing mogelijk van de resultaten.

Meer informatie kan gevonden worden in de sectie hardheid / krasvastheid
Veelgebruikte testen

Testen die algemeen worden gebruikt in de verf-en coating industrie zijn:

Buigproef
Met dit systeem wordt een gecoat testpaneel of gelakte plaat gebogen over een bepaald doorn. Cilindrische doornen in verschillende diameters of conisch doornen worden gebruikt.Hoe kleiner de diameter, hoe scherper de vervorming van het testpaneel, hoe meer het staal en de coating uitrekt. Een scherpere vervorming veroorzaakt meer spanning op de coating wat kan leiden tot barsten of hechtingsproblemen.

De cilindrische buigproef staat erom bekend om preciezer te zijn in vergelijking met conische buigproeven die weer het voordeel hebben dat op slechts één paneel een reeks van doorn diameters kan worden gecontroleerd.
Impact Test of Kogel valproef
Met een impact-test kan een snelle vervorming van een gecoat testpaneel wordt gegenereerd. Een opgegeven valgewicht met een vooraf bepaalde kogel wordt vanaf verschillende hoogtes op een testpaneel losgelaten. De schade aan het paneel wordt visueel beoordeeld na de test en geeft informatie over de fysieke eigenschappen van de coating zoals elasticiteit, hardheid en hechting.Voor de verf industrie zijn er verschillende proeven volgens ISO 6272, ASTM D2794 en anderen. Elke standaard heeft zijn eigen specifieke kenmerken zoals gewicht, kogelvorm, directe of indirecte inslag, enz..
Cupping test / deukproef
Cupping testers, genereren in tegenstelling tot impact testers, een geleidelijke vervorming van het monster. Een stempel met een gespecificeerde vorm wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden langzaam door het testpaneel gedwongen. Tijdens de vervorming wordt het paneel visueel beoordeeld. De cupping waarde van een coating is het vervormingspunt waarop de coating begint te barsten.
Om deze test correct uit te voeren is het van het allergrootste belang dat de vervorming geleidelijk en zonder onderbreking plaatsvindt.


meer

Alle 7 resultaten