Søk på bruksområde

BELEGGTYKKELSE  Pulverlakkeringsmåler TQC POWDERCHECKER XP

BELEGGTYKKELSE

En korrekt maling- eller beleggtykkelse er et viktig parameter i overflatebehandlings- industrien. Ytelsen av et belegg baserer seg på riktig anvendelse av dette systemet i henhold til malingsprodusentens spesifikasjoner. Hvert lag fra primer til toppstrøk og individuelle mellomlag er nøyaktig angitt med en minimum og maksimum beleggtykkelse. Ofte er både en tørr og våt filmtykkelse spesifisert.

DEFORMASJONSMOTSTAND SET OF 14 MANDRELS FOR TQC CYL BEND TEST 100MM

DEFORMASJONSMOTSTAND

De fysiske egenskapene til maling og belegg spiller en viktig rolle i kvalitetskontroll. Til noen typer bruk, er belegg ment å være ekstremt hardt som for eksempel belegget på skroget av en isbryter. Billakk vil imidlertid kreve en viss fleksibilitet da tynne metallplater på et karosseri er ikke fullt så stivt og lakken må ikke sprekke opp når du for eksempel slamrer igjen panseret. Lakkert stål som skal formes til produkter som hvitevarer eller byggprofiler bør ha utmerkede formingsegenskaper

DIVERSE COMPASS

DIVERSE

Mange av artiklene i denne kategorien er ikke direkte knyttet til en bestemt belegg eller malingsprosess, men kan fortsatt være relevante i overflatebehandlingsbransjen. Noen instrumenter er spesielt utviklet for arkitekter og malingskonsulenter som må beregne volum og arealer.

FILMAPPLIKASJON QUADRUPLEX FILM APPLICATORS

FILMAPPLIKASJON

Filmapplikasjon i belegg industrien omfatter et bredt spekter av forskjellig utstyr og instrumenter som er en nødvendighet for testing eller evaluering. Dette gir mulighet for å teste kvalitet i samsvar med kravene

FUKTIGHET (MOISTURE) CONCRETE ENCOUNTER CONCRETE MOISTURE DETECTION METER

FUKTIGHET (MOISTURE)

Begrepet "Fuktighet” forveksles ofte med" luftfuktighet ". Luftfuktighet ,eller bedre relativ fuktighet, er definert som" forholdet mellom partialtrykket av vanndamp i blandingen til det mettede damptrykket av vann ved en foreskrevet temperatur.

Hardhet / ripebestandighet TABER CROCKMETER

Hardhet / ripebestandighet

Ripebestandighet sier noe om en overflates motstandsdyktighet mot gjentatt rubbing eller riping. I hovedsak tenker man på motstanden til en (belagt) flate mot mekanisk friksjon. Slitasje på produkter/overflater kan ikke håndteres generelt. Betingelsene som produktet må være holdbare under må angis tydelig.

KLIMAFORHOLD THERMO-HYGROMETER

KLIMAFORHOLD

Temperatur, luftfuktighet og relaterte klimaparametre er viktig for mange industrielle prosesser og anvendelse av maling og belegg er ikke noe unntak fra denne regelen. Måling og styring av klimatiske parametere som relativ fuktighet, lufttemperatur, duggpunkt og fuktighet er avgjørende for en vellykket bruk av høykvalitets malingssystemer. Uriktige klimatiske forhold under forbehandling og påføring vil ofte for tidlig svikt i beleggsystemene.

KORROSJON/FORVITRING MACHU SCRATCHING TOOL

KORROSJON/FORVITRING

Korrosjon og forvitring gir store samfunnskostnader. Globalt går rundt 5 tonn stål tapt hvert andre sekund på grunn av korrosjon. Dette forårsaker store globale kostnader og er en betydelig negativ miljøfaktor. Rundt 30% av den svimlende årlige kostnaden på 17,5 milliarder Euro kan forebygges ved grunnleggende korrosjonstesting. Ikke bare er virkningen av korrosjon på miljøet viktig, men også forsikringskostnader og nedetid i produksjonsanlegg gir store kostnader.

LABORATORIEUTSTYR ANALYTICAL BALANCE MARK 124A

LABORATORIEUTSTYR

Laboratorieutstyret levert av TQC brukes vanligvis i malingsproduksjon, testing, påføring og generell laboratorievirksomhet. TQC kan tilby en rekke verktøy for å utføre en test eller å ta målinger og samle produktdata. Under produktutvikling eller som referanseverktøy i produksjon er denne type utstyr en nødvendighet.

MALING GRINDOMETERS FINENESS OF GRIND GAUGES

MALING

I malingsteknologi er en dispersjon en blanding av bindematerialer med fast eller flytende form i en annen væske. Denne væsken er hovedsakelig vann, mens den dispergerte substansen er delt i veldig små kuler, men ikke oppløst. Dispersjon er ved lysspredning vanligvis melkeaktig i fargen. Dispersjonene er ofte brukt i latex veggmaling, som således kan fortynnes med vann.

MATERIALTYKKELSE ULTRASONIC WALL THICKNESS GAUGE

MATERIALTYKKELSE

Materialtykkelse forveksles ofte med beleggtykkelse. Med beleggtykkelsen snakker vi om et eller flere lag som er knyttet til et substrat. Med materialtykkelse snakker vi om selve tykkelsen av substratet i seg selv.

OPTISK INSPEKSJON LOUPE MAGNIFIER 10X WITH ILLUMINATION

OPTISK INSPEKSJON

Optiske eller visuelle verktøy for inspeksjon av overflater eller konstruksjoner innen beskyttende belegg er til stor hjelp for å bestemme behovet for ytterligere eller bedre forbehandling av overflaten før et belegg påføres

OVERFLATE UTSEENDE RAL Plastics

OVERFLATE UTSEENDE

Overflateutseende er en normalsituasjon der overflatens påvirkninger møter visuelle forskjeller i oppfatningen av glans og farge. Effekten av ulike glansvarianter har stor innflytelse på et produkt og på vår oppfatning av produktets farge. Overflatekvaliteten av en belagt overflate er ofte vurdert ved å måle glansen. Dårlig påføring eller herding av maling og belegg vil gi veldig ujevne glansverdier.

OVERFLATERENHET OG PROFIL BRESLE KIT - CHLORIDE TEST KIT

OVERFLATERENHET OG PROFIL

Rene og velpreparerte overflater er avgjørende for en vellykket beleggytelse. Forbehandlingsprosessen i en industriell beleggjobb tar ofte mer tid og mer av budsjettet enn selve påføringen av malingssystemet.

PH OG KONDUKTIVITET PH-METER PH 5PLUS

PH OG KONDUKTIVITET

Surhet og ledningsevne/konduktivitet er to av de mest målte parametre. I alt fra en enkel sjekk av kvaliteten i en fiskedam til medisinsk testing, mat eller sammensetningen av maling, er begge parametrene grunnleggende i kvalitetskontrollen.

PORESØK HIGH VOLTAGE HOLIDAY DETECTOR

PORESØK

Påført belegg kan, av forskjellige årsaker, ha uregelmessigheter. Overflate urenhet, malingsforskjeller og støv eller luftbobler i belegget kan føre til nålestikk (pinholes), ujevnt påført belegg (helligdager/holidays), porer, etc. For å hindre en tidlig nedbryting av malingssystemet forårsaket av korrosjon under belegget, kan vi teste belegget for å finne de svake områder og gjøre korrigerende tiltak før problemer oppstår over tid. Til denne type tester bruker vi en poresøker/helligdagssøker (Høyspent) for å finne feil i ikke-ledende maling og belegg og for å påvise nålestikk (pinholes), mangler, inneslutninger, tynne flekker og luftbobler i et belegg.

PUBLIKASJONER OG STANDARDER ISO 8501-1 2007 - THE RUST GRADE BOOK

PUBLIKASJONER OG STANDARDER

For at påføring av belegg skal bli vellykket vil kunnskap om metoder og produkter spille en viktig rolle. Informasjon om forbehandling, metoder, og måleutstyr kan man få ved å lese en rekke standarder og publikasjoner.

TEMPERATUR OVEN LOGGER TEMPERATURE PROBE IDENTIFICATION KIT

TEMPERATUR

Temperaturen er en av de viktigste parametrene i enhver prosess. Det er en fysisk egenskap som kvantitativt uttrykker de vanlige forestillinger om varme og kulde. Gjenstander av lav temperatur er kalde, mens ulike grader av høyere temperaturer er referert til som varme. Kvantitativt, er temperaturer målt med termometre, som kan kalibreres til en rekke temperaturskalaer.

TETTHET PYKNOMETER ISO 2811 DIN 53 217 ASTM D 1475

TETTHET

Tettheten av malingen vil avhenge av ingrediensene i malingen. Tetthet er også kjent som spesifikk vekt eller masse per volumenhet.

TØRKETID BK DRYING TIME RECORDER

TØRKETID

Tørketid for maling avhenger av de forskjellige stadier ved herding. Under tørkeprosessen av film er ulike stadier lett å oppdage, men vanskelig å definere i form av kjemiske og fysiske prinsipper.

VEDHEFT PULL OFF ADHESION TESTER MODEL PAT GM01 GM04

VEDHEFT

Adhesjon (vedheft) er evnen ulike partikler og/eller flater har til å klynge seg til hverandre. Den vedheftsstyrken maling og belegg har, er av avgjørende betydning for at materialet møter de grunnleggende funksjonene til beskyttelse og dekor.

VISKOSITET VISCOSITY CUP ISO 2431 IMMERSION

VISKOSITET

Viskositet er en væskes egenskap til motstand mot flyt eller deformasjon. Jo høyere viskositet i et produkt jo mer vil det motstå å strømme. Bruk av begrepet viskosistet eller endring av viskositet har blitt et mye omtalt tema. Maling er den senere tid tilvirket for å være ikke-Newtonske og er ofte kjemisk modifisert. Tilsetningsstoffer reagerer på kraft malingen utsettes for, og gjør dermed maling nesten fast når den er i spannet og svært rennende når den påføres en overflate. (For eksempel røres eller ristes et malingsspann før påføring)