Zoek op toepassing

ADHESIE / HECHTING RUITJESPROEF HECHTINGSTEST CC2000 BASIS MES

ADHESIE / HECHTING

Adhesie is de tendens tot het aan elkaar vast hechten van ongelijke delen en / of oppervlakken. De hechtkracht van verf en coatings is een cruciale schakel om het materiaal de basisfuncties van bescherming en decoratie te geven.

CORROSIE / VERWERING MULTIMETER VOOR VERWERINGSTEST

CORROSIE / VERWERING

Corrosie en verwering zijn beide grote posten in algehele productie kosten. Globaal gaat iedere seconde ongeveer 5 ton staal verloren door corrosie. Corrosie is hiermee wereldwijd een grote kostenpost die veel invloed uitoefent op beleidvoering maar ook veel druk uitoefent

DENSITEIT / DICHTHEID PYKNOMETER ISO 2811 DIN 53 217 ASTM D 1475

DENSITEIT / DICHTHEID

De dichtheid van een verf hangt af van de ingrediënten in de verf. Dichtheid is ook bekend als soortelijk gewicht of massa per volume-eenheid.

DIVERSEN VOELERMAAT 20-DELIG

DIVERSEN

Veel gebruikte instrumenten in dit hoofdstuk en op het gebied van coatings zijn niet direct gerelateerd aan een specifieke verf job of coating product, maar nog steeds van belang om beter en veiliger te werken in dit type industrie waar coatings toegepast worden

DROOGTIJD BK DROOGTIJDRECORDER

DROOGTIJD

De droogtijd van verf is afhankelijk van de verschillende fasen tijdens het uitharden. Tijdens het droogproces van de film zijn de verschillende stadia gemakkelijk te traceren maar moeilijk te definiëren in termen van chemische en fysische principes.

GLANS / KLEUR RAL Classic Colours

GLANS / KLEUR

Het uiterlijk van een product is de gebruikelijke situatie waarbij oppervlak invloeden visuele verschillen in perceptie van glans en kleur presenteren. De impact van verschillende glansgraden heeft een grote invloed op het product als ook op de kleur.

HARDHEID / KRAS-SLIJTVASTHEID POTLODEN VOOR HARDHEID TEST VOLGENS WOLFF WILBORN

HARDHEID / KRAS-SLIJTVASTHEID

Slijt- Krasvastheid De eigenschap van een stof die bestand is tegen herhaald wrijven of krassen. In het algemeen bedoeld men de resistentie van (coating)laag of oppervlak tegen mechanische wrijving.

KLIMAAT / DAUWPUNT DIGITALE ANEMOMETER

KLIMAAT / DAUWPUNT

Temperatuur, vochtigheid en gerelateerde climatische parameters zijn belangrijk voor veel industriële processen en de applicatie van verf of een coating is geen uitzondering op die regel.

LAAGDIKTE / VERFDIKTE NON-FERRO SENSOREN TBV QNIX 8500

LAAGDIKTE / VERFDIKTE

Een juiste dikte van de verf of coating is een belangrijke parameter in de oppervlaktebehandeling industrie. De prestaties van een coating systeem zijn gebaseerd op correcte toepassing van dit systeem volgens het specificatieblad van de verffabrikanten. Elke laag, vanaf de primer deklaag en de individuele tussenlagen, zijn hierin exact omschreven met een minimale en maximale laagdikte. Vaak zijn zowel de droge als ook de natte laagdikte opgegeven.

LABAPPARATUUR ALGEMEEN DIGITALE WEERSTANDSMETER VOOR COATINGS

LABAPPARATUUR ALGEMEEN

Laboratoriumapparatuur, door TQC geleverd, wordt veel gebruikt tijdens verf productie, het testen van coatings en tijdens toepassingen in het laboratorium.

MAALFIJNHEID / KORRELGROOTTE Verwarmingsplaat met magneet roerder

MAALFIJNHEID / KORRELGROOTTE

Een dispersie is een proces van vermengen van een droge stof of pigment in een vloeibaar medium op een zodanige manier dat de individuele poeder deeltjes van elkaar gescheiden worden en evenredig verdeeld raken in de totale vloeistof.

MATERIAALDIKTE TABER STIJFHEID TESTER

MATERIAALDIKTE

Ultrasone wand- of materiaal diktemeters zijn instrumenten die niet-destructieve ultrasoon echo-puls principes gebruiken om de wanddikte te meten van meerdere soorten materialen zoals staal, aluminium, plastic, glas, keramiek e.d. In veel industrieën als staal- of constructiebouw, onderhoud van pijpleiding of scheepvaart, is het belangrijk de resterende dikte van het metaal, wegens corrosie, aan een onderzoek te onderwerpen.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN CONISCHE DOORN BUIGTEST PRO

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische eigenschappen van verf en coatings spelen een belangrijke rol in de kwaliteitscontrole. Afhankelijk van de toepassing wordt een coating verondersteld extreem hard en stijf te zijn, zoals bijvoorbeeld de coating op de romp van een ijsbreker. Automobielcoatings vereisen echter een zekere flexibiliteit. Het dunne plaatwerk van een auto is niet volledig stijf en het dichtslaan van de motorkap moet niet leiden tot breuken in de verf. Coil coated staal, zoals toegepast in de witgoed sector of bekleding moet uitstekende vormende eigenschappen hebben.

OPPERVLAKTE REINHEID / RUWHEID OPPERVLAKTE RUWHEID- EN LAAGDIKTE METER

OPPERVLAKTE REINHEID / RUWHEID

Een schoon en goed voorbereid oppervlak is cruciaal voor succesvolle coating prestaties. Het voorbehandelingsproces van een industriële coatingjob vraagt vaak meer tijd en budget dan de verf applicatie zelf.

OPTISCHE INSPECTIE SUPERPIG CAMERA ADAPTER

OPTISCHE INSPECTIE

Optische of visuele hulpmiddelen voor de inspectie van oppervlakken of constructies, op het gebied van beschermende coating, zijn een belangrijk hulpmiddel ter bepaling of een betere voorbereiding van de ondergrond nodig is voordat een coating wordt aangebracht.

PH / GELEIDBAARHEID GELEIDBAARHEIDMETER ECOSCAN COND 6PLUS KIT

PH / GELEIDBAARHEID

Zuurgraad en geleidbaarheid zijn twee van de meest gemeten parameters. Van eenvoudig controleren van de kwaliteit van een visvijver tot het testen van medicijnen, levensmiddelen of de samenstelling van verf; Beide parameters zijn vandaag de dag de basisprincipes van de kwaliteitscontrole.

POROSITEIT / PINHOLES HOOGSPANNING PORIëNDETECTOR

POROSITEIT / PINHOLES

Aangebrachte coatings kunnen als gevolg van verschillende omstandigheden onregelmatigheden vertonen. Oppervlakte onreinheid, verf verschillen door ingesloten vuil of luchtbellen kunnen dunne plekken, scheurtjes, pinholes enz. veroorzaken. Om zeker te zijn dat een voortijdige beschadiging van het coatingsysteem niet leidt tot onderliggende corrosie dienen testen genomen te worden zodat er zich op termijn geen problemen voordoen. Voor dit soort testen zijn er Hoog Voltage Holiday Detectors die op accurate wijze fouten opsporen in een niet geleidende coating of lining, zoals pinholes, scheurtjes, dunne plekken in de beschermende laag, etc..

PUBLICATIES EN NORMEN TANK COATING CONDITIE GIDS

PUBLICATIES EN NORMEN

Om coating applicaties goed uit te kunnen voeren is kennis over methoden en producten een belangrijk deel van het uiteindelijk resultaat. Het verkrijgen van informatie omtrent voorbereiding, methoden, meten en eventueel te gebruiken apparatuur wordt in diverse normen, standaarden en publicaties aangeboden.

TEMPERATUUR KLEMSENSOREN VOOR CURVEX DATALOGGER (LUCHT 480°C)

TEMPERATUUR

Temperatuur is een van de belangrijkste parameters in ongeveer elk proces. Het is een fysieke stoffelijke eigenschap die kwantitatief het algemene begrip van warm en koud aangeeft. Voorwerpen van lage temperatuur zijn koud, terwijl verschillende graden van hogere temperaturen worden aangeduid als warm of heet. Kwantitatief gezien wordt de temperatuur gemeten met thermometers, die kunnen worden gekalibreerd naar een verscheidenheid aan temperatuurschalen.

VERF/FILM APPLICATIE SPIRAALVORMIGE BAR-COATER

VERF/FILM APPLICATIE

Film applicatie in de coating industrie omvat een breed assortiment van verschillende apparaten en instrumenten die een absolute noodzaak zijn voor het testen of evalueren van coatings. coatings

VISCOSITEIT / VLOEIBAARHEID DOMPEL VISCOSITEITSBEKER ZAHN TYPE ASTM D1084 ASTM D4212

VISCOSITEIT / VLOEIBAARHEID

Viscositeit is een vloeistof-eigenschap voor de weerstand tegen stroming of vervorming. Hoe hoger de viscositeit van het product des te meer het zich zal verzetten te stromen. Het gebruik of de wijziging van de viscositeit wordt steeds meer een hot item. Verven

VOCHT VOCHTDETECTOR PLUS

VOCHT

De term “Vocht” wordt vaak verward met “Vochtigheid”. Vochtigheid of beter relatieve vochtigheid wordt gedefinieerd als “de verhouding van de gedeeltelijke waterdampdruk in een mengsel aan de verzadigde waterdampdruk bij een bepaalde temperatuur”.