Menu

Kalibratie-certificaat: ja of nee?

Waar moet u op letten bij een kalibratie?

Deze vraag beantwoorden wij in een reeks van drie artikelen waarin we ingaan op de redenen van certificatie, het kalibratiecertificaat, en de herleidbaarheid.

DEEL 1: KALIBRATIE-CERTIFICAAT: JA OF NEE?

Redenen voor certificatie

Meetmiddelen zijn in professionele toepassingen vaak een belangrijke bron van informatie. Beslissingen omtrent afkeur, het al dan niet door laten gaan van werkzaamheden of de uitkomst van een schadeclaim zijn vaak gebaseerd op meetresultaten en data. Uiteraard is het dan van belang om er zeker van te zijn dat deze meetmiddelen ook juist werken.

Om te beginnen is het zaak het juiste meetmiddel op de juiste manier in te zetten. De kwaliteit van het meetmiddel op zich is natuurlijk ook van belang. Professionele apparatuur is vaak duurder maar kent ook een hoger niveau van betrouwbaarheid en lange-termijn accuratesse. Daarnaast is het van groot belang dat elk meetmiddel periodiek gecontroleerd wordt op een juiste werking en nauwkeurigheid. Mede ingegeven door de ISO 9001 standaard laat vandaag de dag elke professional zijn meetapparatuur periodiek controleren en voorzien van een kalibratie certificaat. Zo’n controle is natuurlijk een momentopname en geen garantie voor een continue juiste werking. Echter indien juist uitgevoerd zegt het veel over wat men van zo’n meetmiddel kan verwachten.

Redenen om een instrument herleidbaar te laten certificeren kunnen zijn:

• Veiligheid
Een afwijkende meetwaarde kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een onjuiste explosie level meter… Nauwkeurige meetinstrumenten zijn van uitermate belangrijk voor veilig werken.

 Wettelijke aansprakelijkheid
Indien u in de situatie komt dat u zich moet verdedigen tegen een aansprakelijkheid claim is het van belang aan te kunnen tonen dat u er alles aan heeft gedaan om goed werk af te leveren. Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat uw meting aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

• ISO 9001 en VCA Certificering
Wanneer u ISO 9001 gecertificeerd bent moeten uw meetinstrumenten herleidbaar gekalibreerd  zijn.

• Kwaliteit en efficiency
Om kwaliteit van de productie te waarborgen en uitval te voorkomen is het van belang op uw meetresultaten te kunnen vertrouwen. Een afwijking in een eenvoudig meetmiddel als een schuifmaat kan in een verspanend bedrijf tot substantiële maar onnodige extra kosten leiden.

• Commercieel motief
Veel opdrachtgevers vereisen dat metingen uitsluitend uitgevoerd worden met herleidbaar gekalibreerde meetinstrumenten.