Torketid

Tørketid for maling avhenger av de forskjellige stadier ved herding. Under tørkeprosessen av film er ulike stadier lett å oppdage, men vanskelig å definere i form av kjemiske og fysiske prinsipper. For å evaluere disse stadiene objektivt er det nødvendig å bruke instrumentering under kontrollerte forhold. Tørketidregistrerer leveres som en enkel sirkulær, roterende nål og som flere lineæ...

Tørketid for maling avhenger av de forskjellige stadier ved herding. Under tørkeprosessen av film er ulike stadier lett å oppdage, men vanskelig å definere i form av kjemiske og fysiske prinsipper.

For å evaluere disse stadiene objektivt er det nødvendig å bruke instrumentering under kontrollerte forhold. Tørketidregistrerer leveres som en enkel sirkulær, roterende nål og som flere lineære nåler som gir muligheter til å stille hastighet på instrumentet. Sporet produsert av nålen varierer i henhold til graden av tørrhet.

De ulike tørkestadier er definert ved å beregne tiden og sporegenskapene i filmen som undersøkes. Normalt påføres maling på glass paneler ved hjelp av en spesiell applikator eller for hånd. I tillegg kan vekter brukes til å påføre større press på nålene og dermed registrere gjennomtørkeegenskaper for alkyd, lakk og maling.


mer

Viser alle 2 resultater