Tetthet

Tettheten av malingen vil avhenge av ingrediensene i malingen. Tetthet er også kjent som spesifikk vekt eller masse per volumenhet. Desto flere ingredienser / partikler i malingen desto mer masse per volumenhet. Dette kalles tetthet (SG) kan skrives som g/cm3. Referansestoffet for væsker er nesten alltid vann. Det er viktig å spesifisere temperaturen for både prøven og referansen. ...

Tettheten av malingen vil avhenge av ingrediensene i malingen. Tetthet er også kjent som spesifikk vekt eller masse per volumenhet.

Desto flere ingredienser / partikler i malingen desto mer masse per volumenhet. Dette kalles tetthet (SG) kan skrives som g/cm3. Referansestoffet for væsker er nesten alltid vann. Det er viktig å spesifisere temperaturen for både prøven og referansen. For å finne den tettheten av en maling må du finne vekten av produktet. Det er flere instrumenter tilgjengelig; pyknometer, immersion body, densimetere og laboratorievekt.

Et Pyknometer i kombinasjon med en vekt er den enkleste måten å finne tettheten eller SG i g/cm3 av en maling.

Immersion body i kombinasjon med en vekt bestemmer tettheten av en maling etter en metode basert på ‘Arkimedes’ prinsipp og uttryktes i gram / ml.

Elektroniske Densimetere er kostnadseffektive instrumenter for beregning av egenvekt med et høyt oppløsningsnivå. Systemene er egnet for å kontrollere væske samt andre ikke-metalliske materialer. Verdien vises automatisk etter medgått tid. Eksempler på ingredienser er kolloider som er stoffer i meget finfordelt tilstand, emulsjoner, en blanding av to eller flere ikke-blandbare væsker og suspensjoner, en heterogen væske inneholdende faste partikler som er tilstrekkelig store for sedimentering. Fremstilling av en dispersjon kalles spredning.


mer

Viser alle 5 resultater