Temperatur

Temperaturen er en av de viktigste parametrene i enhver prosess. Det er en fysisk egenskap som kvantitativt uttrykker de vanlige forestillinger om varme og kulde. Gjenstander av lav temperatur er kalde, mens ulike grader av høyere temperaturer er referert til som varme. Kvantitativt, er temperaturer målt med termometre, som kan kalibreres til en rekke temperaturskalaer. Skalaer Det globale ...

Temperaturen er en av de viktigste parametrene i enhver prosess. Det er en fysisk egenskap som kvantitativt uttrykker de vanlige forestillinger om varme og kulde. Gjenstander av lav temperatur er kalde, mens ulike grader av høyere temperaturer er referert til som varme. Kvantitativt, er temperaturer målt med termometre, som kan kalibreres til en rekke temperaturskalaer.

Skalaer

Det globale flertallet bruker Celsius skala (° C) for de fleste temperaturmålinger. Den har samme inkrementell skalering som Kelvinskalaen brukt av forskere, men har satt nullpunkt, ved 0 ° C = 273.15K, frysepunktet for vann. Noen få land, særlig USA, bruker Fahrenheit skala for vanlige formål, en historisk målestokk på hvor vann fryser ved 32 ° F og koker ved 212 ° F.

Termodynamikk Temperaturen er en av de viktigste egenskapene studert innen termodynamikken. Spesielt viktig i dette feltet er temperaturforskjellen mellom områder av en materie, fordi slike forskjeller er den drivende kraft for varme, som er overføring av termisk energi. Spontant, strømmer varme bare fra områder av høyere temperatur til områder med lavere temperatur. Hvis ingen varme overføres mellom to objekter har objektene samme temperatur. Kilde: Wikipedia

Temperatur i maling- og beleggindustrien

I maling- og beleggindustrien er det mange eksempler og påføringsmetoder der temperaturen spiller en viktig rolle. Her nevnes noen:

  • Duggpunktstemperaturen knyttet til overflatetemperaturen under forbehandling og påføring av maling.
  • Herdetemperatur på pulverbelegg.
  • Lufttemperatur under påføring av mer eller mindre alle typer av belegg og vannbaserte belegg spesielt.
  • Ovnsprofil temperaturer ved påføring av belegg med høy kvalitet på overflatefinishen..
  • Viskositet og flyt egenskaper for flytende maling.
  • Temperatur på malingen under påføring og lagring.
  • Etc….

For noen påføringssituasjoner er enkelt punktmåling tilstrekkelig. Andre situasjoner krever en fullstendig temperatur registrering under hele produksjonsprosessen..

Det er mange forskjellige testmetoder og måleinstrumenter fra enkle bi-metall termometer, kontakt eller ikke-kontakt (infrarød) måler til avanserte termografi kameraer eller avanserte dataloggere.


mer

Viser alle 34 resultater