Poresøk

Påført belegg kan, av forskjellige årsaker, ha uregelmessigheter. Overflate urenhet, malingsforskjeller og støv eller luftbobler i belegget kan føre til nålestikk (pinholes), ujevnt påført belegg (helligdager/holidays), porer, etc. For å hindre en tidlig nedbryting av malingssystemet forårsaket av korrosjon under belegget, kan vi teste belegget for å finne de svake områder og ...

Påført belegg kan, av forskjellige årsaker, ha uregelmessigheter. Overflate urenhet, malingsforskjeller og støv eller luftbobler i belegget kan føre til nålestikk (pinholes), ujevnt påført belegg (helligdager/holidays), porer, etc. For å hindre en tidlig nedbryting av malingssystemet forårsaket av korrosjon under belegget, kan vi teste belegget for å finne de svake områder og gjøre korrigerende tiltak før problemer oppstår over tid. Til denne type tester bruker vi en poresøker/helligdagssøker (Høyspent) for å finne feil i ikke-ledende maling og belegg og for å påvise nålestikk (pinholes), mangler, inneslutninger, tynne flekker og luftbobler i et belegg.

Høyspent poresøking av belegg

En høyspent poresøker er spesielt utviklet for å teste belegg med høy spenning, noe som gjør det tryggere, enklere og mer pålitelig enn det som tidligere var mulig. Måleren kan bare brukes til å finne feil i belegg på substrat av et ledende materiale (metall, betong osv.). Enhetene har variabel følsomhet og er utstyrt med lyd-og visuell alarmer som slår ut ved påvising av feil i belegget.

Høyspent teknikken kan brukes til å teste belegg opptil 36 mm tykt. Denne metoden er ideell for inspeksjon av maling på rørledninger, tankbunner og andre beskyttende belegg. Belegg på betong kan også testes ved hjelp av denne metoden.

Instrumentet har en rekke unike egenskaper. Spenningsbegrensning for å unngå beleggskader og et sikkerhetshåndtak uten følsom elektronikk. En kant på håndtaket gir en effektiv barriere mellom høy spenning og brukeren. Sensitivitetsjustering gjør bruk på metallisert eller lett fuktig belegg mulig.

Siden de aller fleste instrumentene er bærbare er det ikke nødvendig å bytte strømforsyning eller endre sonder for å endre spenningen. Detektorene har clip-on batteripakker som kan lades separat. Spenningen og batteriets tilstand blir kontinuerlig vist på LCD displayet..

Nace forskrifter

For å utføre tester uten å skade belegget må testspenningen beregnes og settes i henhold til NACE forskriftene.

  • a. NACE RP-0490-2001 beregner spenningen i formelen: Spenning i kV = kvadratroten av lagtykkelsen i my * 125. For eksempel; når vi har en belegg tykkelse på 400 my : Kvadratroten av 400 = 20 * 125 = 2500V (2,5 kV). NB. Regelen er et direktiv og kan ikke bli sett på som en absolutt verdi.

 

  • b.NACE RP-0274-98 beregner spenningen i formelen: Spenning i kV = kvadratroten av lagtykkelsen i my * 250. For eksempel når vi har en belegg tykkelse på 3200 my: Kvadratroten av 3200 = 56,5 * 250 = 14140V (14,1 kV). NB. Regelen er et direktiv og kan ikke bli sett på som en absolutt verdi.

 

Lavspent poresøking av belegg

I de tilfeller der høyspent poresøking ikke er ønskelig eller mulig grunnet tynt belegg (tykkelser opp til 500 my) bør et annet testsystem benyttes. Alternativet er da en Lavspent Poresøker som brukes med valgbare spenning på 9, 67,5 og 90 volt. Spenningsvalget avhenger av beleggtykkelse og under testing brukes 9 volt for belegg opptil 300 my, 67,5 volt for belegg opptil 400 my og 90 volt for belegg opptil 500 my. Systemet består av et batteridrevet instrument med jordingsleder og en våt svamp som elektrode. Ved å føre en fuktet svamp over testområdet vil fuktighet påvise porer ved at elektroden får kontakt med bart metall. Instrumentet vil da avgi en alarm (både visuell og lyd).

 


mer

Viser alle 2 resultater