PH/Konduktivitet

Surhet og ledningsevne/konduktivitet er to av de mest målte parametre. I alt fra en enkel sjekk av kvaliteten i en fiskedam til medisinsk testing, mat eller sammensetningen av maling, er begge parametrene grunnleggende i kvalitetskontrollen. pH pH er forkortelsen av Hydrogen potensial i en vannbasert oppløsning. PH skala for pH-måling går i praksis fra 0 til 14. ...

Surhet og ledningsevne/konduktivitet er to av de mest målte parametre. I alt fra en enkel sjekk av kvaliteten i en fiskedam til medisinsk testing, mat eller sammensetningen av maling, er begge parametrene grunnleggende i kvalitetskontrollen.

pH

pH er forkortelsen av Hydrogen potensial i en vannbasert oppløsning. PH skala for pH-måling går i praksis fra 0 til 14. Rent vann har en pH-verdi på 7. Alt lavere er syrlig og alle høyere verdier er basiske. Det som bestemmer hvorvidt en oppløsning er sur eller basisk er mengden av H+ ioner. PH-verdien er et mål på den oppløste og aktiv mengde av enten H + eller OH- ioner. Inhibitorer og andre tilsetninger kan påvirke korrelasjon mellom pH-verdi og syre eller base konsentrasjon.

pH-målinger

For å måle pH er det mange metoder, fra en enkel pH-indikator til avanserte elektrode systemer. Den mest brukte pH-elektrode er Glass calomel elektroden som er brukt siden 1906. Denne typen elektrode har bevist sin stabilitet og pålitelighet over mange år. Elektroden er mest pålitelig mellom -1 og 12. For høyere basisk konsentrasjon bør andre elektroder brukes. En pH-elektrode er i utgangspunktet en ion-selektiv elektrode som reagerer med H + ion. Denne elektroden er også følsom for flere andre forstyrrelser. Matrisen til en prøve påvirker påliteligheten til en elektrode. Glass er også følsomme for tilstedeværelsen av Fluoridion i en oppløsning. Dette påvirker stabiliteten på glassmembranen i elektroden. Også fine pigmenter kan føre til at membranen blir blokkert. For å måle i maling, arbeider ISO nå med å få aksept for bruk av ISFET elektroder for å måle pH-verdien i malingsprodukter.

Konduktivitet/ledningsevne

Der hvor Ph er en ioneselektiv metode, er ledningsevne en ikke-selektiv metode. Alle salter som løses opp i vann og danner en elektrolytt vil resultere i en økning i ledningsevnen. Teknisk sett blir denne ledningsevnen målt på samme måte som ledningsevne måles i en elektrisk ledning. Jo mer oppløst salt en løsning inneholder jo bedre leder den strøm. Konduktivitet kan bli påvirket av noen få parametere. En av disse er statisk elektrisitet som er forårsaket ved å måle i små volumer.


mer

Viser alle 11 resultater