Overflatenrenhet og profil

Rene og velpreparerte overflater er avgjørende for en vellykket beleggytelse. Forbehandlingsprosessen i en industriell beleggjobb tar ofte mer tid og mer av budsjettet enn selve påføringen av malingssystemet. Forbehandling Det finnes ulike metoder og systemer for å forberede en overflate før beleggpåføring. Avhengig av prosjekt og jobb spesifikasjoner kan man velge rengjøring for hå...

Rene og velpreparerte overflater er avgjørende for en vellykket beleggytelse.

Forbehandlingsprosessen i en industriell beleggjobb tar ofte mer tid og mer av budsjettet enn selve påføringen av malingssystemet.

Forbehandling

Det finnes ulike metoder og systemer for å forberede en overflate før beleggpåføring. Avhengig av prosjekt og jobb spesifikasjoner kan man velge rengjøring for hånd ved børsting, sliping eller bruk av rusthakker. Ofte sandblåses overflatene med Grit eller Shot i en automatisert prosess. Hvis man ikke skal tilføre en spesiell profil på overflaten gjennom sandblåsingsprosessen så kan vannjetting (ultra høytrykk), kjemisk rengjøring eller en enkel vask være løsningen.

Selv om skillet er ganske åpenbart så blandes ofte parametrene renhet og profil.

Renhet

Renhet er graden av forurensing som er igjen på overflaten. Denne forurensning kan være støv (fra for eksempel sandblåsing), løselige salter som klorider, gamle malingsrester, olje og fett, rust, glødeskall, kondens og fuktighet, aminer, osv.

Overflateforurensinger kan ha mange forskjellige årsaker som utilstrekkelig rengjøring, forurensing fra regn, havsalt som er igjen på overflaten i maritime miljøer, oppløselige salter fra forurensede, resirkulerte blåsemidler med mer. Derfor er det viktig å kontrollere overflaterenhet på riktig tidspunkt i prosessen. Det er nødvendig å kontrollere renhet etter forbehandling av overflaten, men husk at under «åpen tid» (som varierer fra timer til dager) kan stål bli påført nye forurensninger dersom arbeidet ikke er tilstrekkelig tildekket.

Gylden regel: Kontroller alltid for overflaterenhet like før påføring av maling!

Overflateprofil

Overflateprofil, også benevnt som overflateruhet er et annet parameter som spiller en viktig rolle i forbehandlingsprosessen før maling. Foruten en ren overflate vil normalt en viss ruhet kreves for å sikre god adhesjon av malingen eller belegget til overflaten.

Ved å tilføre overflaten en grov overflate med «topper og daler», ved forbehandling som sandblåsing, vil man øke det totale arealet og dermed skape et større område som gir malingen større mulighet til å feste seg (vedheft). Malingsspesifikasjoner krever ofte en viss overflateruhet eller profil for å garantere ytelsen av beleggsystemet. En overflateprofil som er for lav kan forårsake heftproblemer. En overflateprofil som er for grov vil kunne føre til at primerbelegget ikke dekker «toppene» av overflateprofilen som kan føre til for tidlig korrosjon eller andre problemer med mellomliggende eller toppstrøk. En grov overflate fører også til en økning av malingsforbruket.

Det å tilføre en stålplate en spesifisert overflateprofil er ikke en enkel jobb. Profilene er bestemt av størrelsen, typen og hardheten av de blåsemidlene som brukes, samt lufttrykk og avstanden og vinkelen dysen har til overflaten.


mer

Viser alle 44 resultater