Overflate Utseende

Overflateutseende er en normalsituasjon der overflatens påvirkninger møter visuelle forskjeller i oppfatningen av glans og farge. Effekten av ulike glansvarianter har stor innflytelse på et produkt og på vår oppfatning av produktets farge. Overflatekvaliteten av en belagt overflate er ofte vurdert ved å måle glansen. Dårlig påføring eller herding av maling og belegg vil ...

Overflateutseende er en normalsituasjon der overflatens påvirkninger møter visuelle forskjeller i oppfatningen av glans og farge. Effekten av ulike glansvarianter har stor innflytelse på et produkt og på vår oppfatning av produktets farge. Overflatekvaliteten av en belagt overflate er ofte vurdert ved å måle glansen. Dårlig påføring eller herding av maling og belegg vil gi veldig ujevne glansverdier.

Forskjellig fokus

Glans er delt opp i to ulike grupper:

• fokus på speilbildet av et objekt på overflaten • fokus på den opplyste overflaten av et objekt

Fokus på speilbildet er videre delt i:
reflekterende glans
dis/tåke
bildeklarhet
DOI (Atskillbarhet av bilde)

Fokus på overflaten er relatert til:
langsiktig ujevnheter
kortsiktig ujevnheter

Fokus på speilbildet henter informasjon om hvor distinkt objektet reflekteres og kan vises klart eller diffust avhengig av den reflekterende glans på overflaten. Hvis en overflate har et høyt glansnivå, men synes melkeaktig eller har en solring rundt bildet av det reflekterte objektet, er dette en indikasjon på dis. Disse begrepene er definert i ASTM E 284. Måleinstrumenter for glans skilles etter vinkel, i hovedsak 20, 60 og 85 ° henholdsvis høy, middels og lavt reflekterende flater og uttrykkes i GU (Gloss Units). 45 og 75 ° vinkel er brukt i noen markeder.

Visuell oppfattelse

Den visuelle oppfatning av farge endres under påvirkning av glans. For å matche fargen på et produkt må det være:
• sammenlignet med visuelle virkemidler som RAL, NCS eller tilsvarende standarder
• testet under ulike lyskilder i et farge-matchingskammer
• målt med spektrofotometre.

Farge avhenger av tre objektive aspekter:
• spektral sammensetning (lys)
• spektral refleksjon (refleksjon)
• øyets spektrale respons

Lys er en del av det elektromagnetiske spektrum i bølgelengde mellom 400 og 700 nm. Lavere bølgelengde enn 400 nm er UV og høyere enn 700 nm er IR. Spekteret i fargene går fra blå ved 400 nm til rød ved 700 nm. Oppfatningen av farger avhenger av forskjellige lyskilder og er standardisert under CIE Standard for lyskilder og armaturer. Vanligvis i form av D (dagslys), A (kunstig), TL (fluorescerende) og UV (ultrafiolett). Farge målinger er utført ved hjelp bærbare instrumenter i felt eller stasjonære modeller i et laboratorium. Samsvar med CIE verdiene uttrykkes i Lab og standard sammenlignes med prøve. Den visuelle fargeforskjellen DeltaE måles for å kontrollere fargeforskjeller i produksjon.


mer

Viser alle 13 resultater