Korrosjon / Forvitring

Korrosjon og forvitring gir store samfunnskostnader. Globalt går rundt 5 tonn stål tapt hvert andre sekund på grunn av korrosjon. Dette forårsaker store globale kostnader og er en betydelig negativ miljøfaktor. Rundt 30% av den svimlende årlige kostnaden på 17,5 milliarder Euro kan forebygges ved grunnleggende korrosjonstesting. Ikke bare er virkningen av korrosjon på miljøet viktig, men også ...

Korrosjon og forvitring gir store samfunnskostnader. Globalt går rundt 5 tonn stål tapt hvert andre sekund på grunn av korrosjon. Dette forårsaker store globale kostnader og er en betydelig negativ miljøfaktor. Rundt 30% av den svimlende årlige kostnaden på 17,5 milliarder Euro kan forebygges ved grunnleggende korrosjonstesting. Ikke bare er virkningen av korrosjon på miljøet viktig, men også forsikringskostnader og nedetid i produksjonsanlegg gir store kostnader.

Korrosjon og forvitring påvirkes av vær og klima. Korrosjon refererer til nedbrytning av metallsubstratet eller delaminering av malingen og forvitring brukes vanligvis om nedbrytning av filmbelegget.

Korrosjon er hovedsakelig et produkt av fuktighet, et oksidasjonsmiddel og en akselerator. Denne akseleratoren kan være mange ting, eksempler er aggressive ioner som klorider og sulfater (salter), men også elektrisk spenning har vesentlig innflytelse. De mange former for korrosjon har alle sin egen bakgrunn og opprinnelse. Eksempler på korrosjonsformer er; uniform/jevn korrosjon, spenningskorrosjon (stress), punktkorrosjon (groptæring), galvanisk korrosjon.

Forvitring er forårsaket av ulike faktorer, og har en mildere effekt på den strukturelle styrken, men en høy virkning på den visuelle ytelsen. En sportsbil som bare er blank den første måneden, og deretter mister sin glans og farge på grunn av forvitring er et eksempel. UV stråling, utvasking av pigmenter og destabilisering av temperatur er bare noen eksempler på nedbrytingsfaktorer. Forvitring defineres som visuelle defekter på overflaten. Nedbrytning av bindemidler og pigmenter er hovedproblemet. Når et bindemiddel degraderes, starter ofte mindre pigmenter å lekke ut. Dette vil føre til at maling mister sin farge og glans.

Typer av korrosjonstesting

Når du skal gjennomføre en korrosjonstest så har du valget mellom flere typer tester. Sur syre i nøytrale omgivelser, UV belysing, Cupper akselerert korrosjonstest og kontinuerlige eller syklisk tester. For å velge riktig test er det viktig å bestemme hva slags korrosjon eller forvitring du prøver å simulere. Hvilken industri du er i og standarder er veiledere i valg av korrosjonstest.


mer

Viser alle 7 resultater