Hardhet / Ripebestandighet

Ripebestandighet sier noe om en overflates motstandsdyktighet mot gjentatt rubbing eller riping. I hovedsak tenker man på motstanden til en (belagt) flate mot mekanisk friksjon. Slitasje på produkter/overflater kan ikke håndteres generelt. Betingelsene som produktet må være holdbare under må angis tydelig Ved enhver endring i slitasjebetingelser må en vurdere endring av slitasje grundig. Generelt skiller vi ...

Ripebestandighet sier noe om en overflates motstandsdyktighet mot gjentatt rubbing eller riping. I hovedsak tenker man på motstanden til en (belagt) flate mot mekanisk friksjon. Slitasje på produkter/overflater kan ikke håndteres generelt. Betingelsene som produktet må være holdbare under må angis tydelig

Ved enhver endring i slitasjebetingelser må en vurdere endring av slitasje grundig. Generelt skiller vi slitasje som engangstilfelle eller repeterende. I det første tilfellet, kan en liten skade i det lange løp til omfattende skader. Med repeterende menes motstanden til en overflate under langvarig belastning. Senking av friksjonskoeffisienten kan gi en betydelig forbedring. For bestemmelse av slitasjemotstanden bør man forsøke å simulere praktiske betingelser så mye som mulig.

Former for slitasje eller ripefasthet er f.eks børste slitasjetesting, roterende slitasje testing, rubbetesting, sandfall testing og skjære/snitt tester.

Hardhet

Fastsettelse av reaktiv motstand, hardheten til en overflate med et belegg eller en beskyttelsesflate. Som med slitasje- og ripemotstand bør det være oppgitt en gitt hardhetsreferanse. Hardhet på belegg bestemmes i hovedsak ved å finne verdien av hvor en deformasjon av belegget finner sted. Denne påvises ved å trykke en spiss nål, avhengig av materialet eller beleggtype, inn i overflaten.

En annen metode for å måle hardheten er bestemmelse av rullemotstand på en belagt overflate. Det benyttes kuler som finner motstand under en rullende bevegelse på testoverflaten dvs. Pendulum hardhet. Graden av hardhet bestemmes av antall bevegelser hvor en pendel opplever motstand under denne prosessen.

Andre typer hardhets tester er, Barcol Impression, Shore AD, Sclerometer og Wolf-Wilburn blyant ripefasthet og Persoz eller Konig pendel hardhetstestere.


mer

Viser alle 21 resultater