Fuktighet

Begrepet «Fuktighet” forveksles ofte med» luftfuktighet «. Luftfuktighet ,eller bedre relativ fuktighet, er definert som» forholdet mellom partialtrykket av vanndamp i blandingen til det mettede damptrykket av vann ved en foreskrevet temperatur. » Produkter for å måle luftfuktighet og andre klimaparametre finner du i kategorien Klimaforhold. Fuktighet refererer til nærværet av en væske, sæ...

Begrepet «Fuktighet” forveksles ofte med» luftfuktighet «. Luftfuktighet ,eller bedre relativ fuktighet, er definert som» forholdet mellom partialtrykket av vanndamp i blandingen til det mettede damptrykket av vann ved en foreskrevet temperatur. »

Produkter for å måle luftfuktighet og andre klimaparametre finner du i kategorien Klimaforhold. Fuktighet refererer til nærværet av en væske, særlig vann, ofte i spormengder. Fuktighetsinnholdet av materialer som skal belegges er et viktig parameter. Fersk betong, for eksempel, har et meget høyt vanninnhold. Fuktigheten fordamper gjennom overflaten av betongen. Hvis overflaten er dekket av et belegg som ikke slipper fuktighet igjennom vil fuktigheten forårsake skade på belegget over tid. Det samme gjelder for tømmer som ikke er ovns eller lufttørket. Belegging av fuktige materialer fører ofte til vedheftsfeil. Fuktighet i en overflate/materiale er ikke bare viktig for belegg, men også (tre) gulv, tapet eller andre materialer, som dekker en overflate, krever et maksimumsnivå for fuktighetsinnhold. Fuktighet finner du også i pulver eller korn-lignende materialer slik som frokostblandinger, pigmenter, pulverlakk, osv. Det forskjellige systemer og målemetoder for å definere fuktighetsinnholdet i et materiale.

Elektrisk ledningsevne / motstand og impedans

Disse instrumentene måler motstanden av et elektrisk signal mellom punkter i et materiale. Ulike teknikker blir brukt til å forbedre nøyaktigheten. Det finnes enkle instrumenter som bare gir en indikasjon på fukt innhold, men også avanserte instrumenter som gir nøyaktige målinger. Denne typen målere blir ofte brukt til å måle i faste materialer som tømmer, betong, mur osv.

Reagens trykktest eller karbid test

Dette systemet er basert på en kjemisk reaksjon av vann med karbid. En definert mengde av materiale som skal måles og karbid plasseres i en spesiell lukket beholder, og deretter blandes. Reaksjonen, av vannet i materialet, og karbid, skaper et trykk som kan avleses på manometeret som er integrert i beholderen. Det er et direkte forhold mellom trykket og vanninnholdet. Denne type test er ikke så lett å utføre, men resultatene er svært nøyaktig. Denne type test gjøres oftest på betong eller stein.

Gravimetrisk analyse eller fuktighetsbalanse

Denne metoden er basert på tap av vekt i et materiale etter at det er tørket. En spesiell analytisk vekt brukes til å måle den totale vekten av prøven. Prøven tørkes så med en spesiell enhet som er integrert i vekten. Fordampningen av fuktigheten vil redusere vekten av prøven. Når vekten av prøven forblir stabil indikerer det at all fuktighet har fordampet ut av materialet og tørkeprosessen stopper. Forskjellen mellom «våt» og «tørr» prøven er en nøyaktig indikasjon av fuktighetsinnholdet. Denne type test er i hovedsak brukt til korn-formede materialer eller pulver.


mer

Viser alle 20 resultater