Adhesjon

Adhesjon (vedheft) er evnen ulike partikler og/eller flater har til å klynge seg til hverandre. Den vedheftsstyrken maling og belegg har, er av avgjørende betydning for at materialet møter de grunnleggende funksjonene til beskyttelse og dekor. Vedheftstesting i maling- og beleggsindustrien er nødvendig for å sikre at malingen eller belegget vil hefte ordentlig til substratene de påfø...

Adhesjon (vedheft) er evnen ulike partikler og/eller flater har til å klynge seg til hverandre. Den vedheftsstyrken maling og belegg har, er av avgjørende betydning for at materialet møter de grunnleggende funksjonene til beskyttelse og dekor. Vedheftstesting i maling- og beleggsindustrien er nødvendig for å sikre at malingen eller belegget vil hefte ordentlig til substratene de påføres.

Vedheftstesting etter påføringsprosessen vil kvantifisere styrken av bindingen mellom substratet og belegg, eller mellom forskjellige beleggsjikt eller kohesjonsfasthet i materialer. Heftstyrken i belegg er svært avhengig av kvaliteten på forbehandlingsprosessen før beleggpåføring. Også kompatibilitet mellom belegg eller belegg og underlag er en viktig faktor. Vedheftstesting brukes som en del av inspeksjon- og vedlikeholdsprosedyrer for å bidra til å oppdage potensielle belegg feil, kontrollere kvaliteten på beleggpåføringsarbeid eller for å definere om et eksisterende belegg må fjernes før ny maling påføres.

Det er tre forskjellige metoder for å måle vedheft (motstanden maling og belegg har mot å skille seg fra et underlag): Cross-cut test, Skrape vedheftstest, og Pull-off test. Cross-Cut eller Cross Hatch Test Et gittermønster i rett vinkel brukes for å måle motstanden maling og belegg har mot atskillelse fra overflater. Mønsteret kuttes inn i belegget og ned til substratet. En bestemt, trykkfølsom tape påføres prøven og trekkes av. Denne testmetoden er ofte brukt som en rask ”pass eller fail” test. Hvis denne testen brukes på en prøve med flere sjikt, kan man vurdere motstand mot separering av individuelle lag av belegget.

Skrape Heft Skrape vedheftstesten måler vedheft av organiske belegg på slette, plane overflater. Denne metoden er nyttig for å gi relative rangeringer av en rekke belagte paneler som viser signifikante forskjeller i vedheft. Beleggene som testes har ensartet tykkelse på plane flater, hovedsakelig av metall. Når belegget er tørket fastsettes vedheften ved å trykke paneler under en avrundet stift med økende trykk inntil belegget er fjernet fra overflaten.

Pull-Off Test Vedheften i alle malings- og beleggprodukter kan måles ved å vurdere den minste strekkspenning vinkelrett på underlaget som fører til at belegget løsner eller gir et brudd i belegget. I motsetning til de andre metodene, maksimerer pull-off testen strekkspenningen, så resultatene er derfor ikke sammenlignbare med de andre metodene. Testen utføres ved å lime en dolly vinkelrett på overflaten av et belegg. Du kobler så til avtrekkshodet på måleapparatet og som justeres slik at dollien trekkes vinkelrett av testoverflaten. Kraften økes gradvis og registreres inntil dollien trekkes av, eller en spesifisert verdi er nådd.


mer

Viser alle 13 resultater